Cha Thái Nguyên

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 27 TN Năm A: Sinh Hoa Lợi

Sinh Hoa Lợi Chúa Nhật 27 Thường Niên, năm A: Mt 21, 33-43 Suy niệm Ngôn sứ Isaia đã ví dân Israel như một vườn nho được Thiên Chúa chăm sóc và không ngừng bảo vệ. Ngài hy vọng sẽ nhận được hoa quả ngon ngọt (Is 5,2b.3.4a.5), nhưng Israel đã không cho hoa quả mà còn gây thêm họa. Dụ ngôn Chúa …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 26 TN Năm A: Vâng Và Không

Vâng Và Không Chúa Nhật 26 Thường Niên, năm A : Mt 21, 28-32. Suy niệm Cuộc sống vàng thau lẫn lộn, rất khó mà phân định đúng đắn nếu dựa vào những tiêu chuẩn và hình thức bên ngoài. Thấy vậy mà không phải vậy. Để phân biệt hai hạng người tốt – xấu; thật – giả, Đức Giêsu …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 25 TN Năm A: Công Bình Và Thương Xót

Công Bình Và Thương Xót Chúa Nhật 25 Thường Niên, năm A : Mt 20, 1-16a   Suy niệm Thiên Chúa gọi mọi người đi vào vườn nho của Ngài vào những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau. Những người đến từ sáng sớm đã có công ăn việc làm. Thế nhưng lại có những người đến sau, đến …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 24 TN Năm A: Tha Thứ

Tha Thứ Chúa Nhật 24 Thường Niên năm A : Mt 18, 21-35. Suy Niệm Khi lầm lỗi, tự thâm tâm ai cũng mong mỏi được cảm thông và tha thứ. Bản thân mình cảm thấy xứng đáng được tha thứ hơn, khi có những lý do sâu xa mà người khác không thể nào hiểu được. Sự việc xảy …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 23 TN Năm A: Sửa Lỗi Cho Nhau

Sửa Lỗi Cho Nhau Chúa Nhật 23 Thường Niên năm A : Mt 18, 15-20 Suy niệm Như người mục tử đi tìm con chiên lạc, Thiên Chúa cũng không bỏ rơi bất cứ ai, mà còn quan tâm chăm sóc từng tín hữu, cho dù nhỏ bé nhất và không đáng kể gì (Mt 18,10-14). Mỗi con người có …

xem thêm