Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục sinh năm C

  Ga 13, 31-33a. 34-35 31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.33 Hỡi anh em là những người con bé …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 4 Phục sinh năm C

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ga 10,27-30 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.29Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật III Phục sinh năm C

PHÚC ÂM: Ga 21, 1-14 hoặc 1-19 “Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: “Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Điđymô), Nathanael quê tại Cana xứ …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật II Phục sinh năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật II Phục sinh năm C Lời Chúa: Ga 20,19-31 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: CN Lễ Lá Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ 

Học hỏi Phúc âm: CN Lễ Lá Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ       Lc 22,39 – 23,49   Đọc Lc 22,39-46. Đối với Đức Giêsu cầu nguyện có khó không? Tại sao khó ? Các môn đệ có cầu nguyện không ? Hậu quả của việc không cầu nguyện là gì?   Đọc Lc 22,47-53. …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm – CN V Mùa Chay năm C – LM Nguyễn Cao Siêu SJ

Học Hỏi Phúc Âm – CN V Mùa Chay năm C  LM Nguyễn Cao Siêu SJ                                             Ga 8,1-11 1 Còn Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu.2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm – CN IV Mùa Chay Năm C

Học Hỏi Phúc Âm – CN IV Mùa Chay Năm C Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu sj.         Lc 15,1-3.11-32 Nhân vật chính của dụ ngôn này là ai? Trong hai đứa con, đứa con nào là nhân vật mà ta cần để ý hơn? Đọc Lc 15,1-3. Đâu là những hành vi bất hiếu của người con thứ? …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm – CN II Mùa Chay Năm C – LM Nguyễn Cao Siêu

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY  NĂM C                                                Lc 9, 28b-36   So sánh Mc 9,2-3 với Lc 9,28-29. Có gì khác biệt không? Đâu là nét đặc biệt của Luca?   So sánh …

xem thêm