Học Kinh Thánh

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 23 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 23 Thường niên B   Lời Chúa: Mc 7,31-37 31Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. 32Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. 33Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, …

xem thêm

Chú Giải Tin Mừng Marcô (8,27 – 10,52) – Lm Carolo

GIAI ĐOẠN 4 TỪ LÚC PHÊRÔ TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN ĐẾN NHỮNG LẦN LOAN BÁO THỤ NẠN (8,27 – 10,52)             Trong những giai đoạn trước, Đức Giêsu lo giáo dục các môn đệ, đưa đến kết quả đầu tiên là Phêrô đã nhận thức và tuyên xưng rằng Ngài là Đấng Messia (8,27-30). Như thế một biên giới quan …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 22 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 22 Thường niên -B   Lời Chúa: (Mc 7,1-8. 14-15. 21-23) 1Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. 2Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3Thật vậy, người Pharisêu cũng như …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 21 Thường niên B

Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 21 Thường niên B Lời Chúa: Ga 6,54a.60-69 [54a] Khi nghe Ðức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”. [60] Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” [61] Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên  B   Lời Chúa: (Ga 6,51-58) 51 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 19 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 19 Thường niên B Ga 6,41-51 41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 18 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 18 Thường niên B    Lời Chúa: (Ga 6,24-35) 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? ” 26 Đức Giêsu đáp: …

xem thêm

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Matthêu -Dẫn nhập & Chương 1- 4 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

Dẫn nhập và Chương 01 Chương 01 và dẫn nhập More presentations from Nguyen Dien   Chương 2:   Mt chuong 02   More presentations from Nguyen Dien   Chương 3: Mt chuong 03    More presentations from Nguyen Dien   Chương 4: Mt chuong 04 More presentations from Nguyen Dien

xem thêm