SN Trong Tuần

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 25.02 Đến Ngày 02.03.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 25.02 Đến Ngày 02.03.2019 25.02.2019. 26.02.2019. 27.02.2019. 28.02.2019. 01.03.2019. 02.03.2019. 25.02.2019 THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN Mc 9,14-29   Lời Chúa: “Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 7  Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 7  Mùa Quanh Năm   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mc 9,14-29   * Đặt trong sơ đồ chung của Tin Mừng Mc : Mc 8,31 đến 10,52 (tức là các bài Tin Mừng từ Thứ Năm tuần …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 21-28/02/2019

5 Phút Lời Chúa Từ 21-28/02/2019 21/02/19 THỨ NĂM TUẦN 6 TN Th. Phê-rô Đa-mi-a-nô, giám mục, tiến sĩ HT Mc 8,27-33. 22/02/19 THỨ SÁU TUẦN 6 TN Lập Tông tòa Thánh Phêrô Mt 16,13-19. 23/02/19 THỨ BẢY TUẦN 6 TN Th. Pô-ly-cáp, giám mục, tử đạo   Mc 9,2-13  24/02/18 CHÚA NHẬT TUẦN 7 TN – C Lc 6,27-38. 25/02/19 …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 6

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 6 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 8,11-13   A. Hạt giống… Chuyện này xảy ra sau phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ hai. Trước đó Ngài cũng đã làm nhiều phép lạ trong đó có …

xem thêm

 Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 18.02 Đến Ngày 23.02.2019

 Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 18.02 Đến Ngày 23.02.2019 18.02.2019 19.02.2019. 20.02.2019. 21.02.2019. 22.02.2019. 23.02.2019. 18.02.2019 THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Mc 8,11-13   Lời Chúa: “Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người”. (Mc 8,11) Câu chuyện minh họa: Tờ Dallas …

xem thêm

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 5

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 5 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 6,53-56   A. Hạt giống… Trong 4 câu rất gọn, thánh Marcô mô tả sức thu hút mãnh liệt của Chúa Giêsu đối với dân chúng : – “Họ rão qua khắp vùng …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 4

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 4 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu. Thứ Bảy. Thứ Hai Mc 5,1-20 A. Hạt giống… Các đoạn Tin Mừng từ Thứ Bảy tuần trước đến Thứ Ba tuần này lần lượt kể các phép lạ của Chúa Giêsu, mỗi phép lạ mặc khải một khía …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 11.02 Đến Ngày 16.02.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 11.02 Đến Ngày 16.02.2019 11.02.2019. 12.02.2019. 13.02.2019. 14.02.2019. 15.02.2019. 16.02.2019. 11.02.2019 THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Mc 6,53-56 Lời Chúa: “Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu” (Mc 6,54) Câu chuyện minh họa: Một diễn viên xiếc rất tài ba, anh có thể đi …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/02/2019

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/02/2019 11/02/19 THỨ HAI TUẦN 5 TN Đức Mẹ Lộ Đức Mc 6,53-56. 12/02/19 THỨ BA TUẦN 5 TN Mc 7,1-13. 13/02/19 THỨ TƯ TUẦN 5 TN Mc 7,14-23. 14/02/19 THỨ NĂM TUẦN 5 TN Th. Xy-ri-lô, đan sĩ và Mê-tô-đi-ô, giám mục Mc 7,24-30. 15/02/19 THỨ SÁU TUẦN 5 TN Mc 7,31-37. 16/02/19 THỨ …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/02/2019

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/02/2019   01/02/19 thứ sáu ĐẦU THÁNG tuần 3 tn Mc 4,26-34. 02/02/19 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 TN DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH   Lc 2,22-32. 03/02/19 CHÚA NHẬT TUẦN 4 TN – C Lc 4,21-30. 04/02/19 THỨ HAI TUẦN 4 TN Giao thừa năm Mậu Tuất   Mc 5,1-20. 05/02/19 THỨ BA TUẦN 4 …

xem thêm