Sưu Tầm

Vần Thơ Mân Côi -Gioakim Nguyễn Tường

Vần Thơ Mân Côi   [I] NĂM MẦU NHIỆM VUI [2] NĂM MẦU NHIỆM SÁNG. [3] NĂM MẦU NHIỆM THƯƠNG. [4] NĂM MẦU NHIỆM MỪNG.    [I] NĂM MẦU NHIỆM VUI   – VUI 1:  Giây phút Thiên Thần: “Kính chào Trinh Nữ được ơn Chúa Trời. Phúc thay Bà sẽ chịu thai, Cưu mang chính Đấng Ngôi Hai Cứu …

xem thêm

Ngắm Mân Côi Đức Bà (Vãn chi khánh nguyện tán tụng thi ca)

Ngắm Mân Côi Đức Bà (Vãn chi khánh nguyện tán tụng thi ca) gpbuichu.org Dưới đây là bản văn Ngắm Văn Côi hay còn gọi là Ngắm Rosa mà Linh mục Lam Ngã đã chuyển 5 sự Sáng sang thể thơ và thêm vào phần tổng tạ cho phù hợp với 20 mầu nhiệm Mân Côi. Dẫn: Ca này đọc ngày trước …

xem thêm

Ước mơ đêm trăng của bé

Ước mơ đêm trăng của bé                                                                                                             …

xem thêm

Nước càng sâu càng tĩnh, người càng hiểu biết càng khiêm nhường

Nước càng sâu càng tĩnh, người càng hiểu biết càng khiêm nhường Không coi trọng bản thân mình hơn người khác, đây cũng là một loại tu dưỡng, là một loại cảnh giới, phong độ. Người có được phong thái này ắt là có sự hiểu biết sâu rộng về kiếp nhân sinh, về giá trị của cuộc đời. Bá …

xem thêm