Tài Liệu

Đường Hy Vọng – Chương 20: Khiêm Nhượng

CHƯƠNG 20: KHIÊM NHƯỢNG Học với Chúa Giêsu một khoa: hiền lành và khiêm nhượng.   506. Nếu con hiểu biết hạnh phúc được làm con Chúa thì những điều sỉ nhục không thấm gì với con và những lời hoan hô cũng chẳng thêm gì cho con.   507. Nếu con biết rõ mình con, con sẽ tức cười, …

xem thêm

Đường Hy Vọng – Chương 19: Gia Đình

CHƯƠNG 19: GIA ĐÌNH Gia đình, tế bào của Hội Thánh.   462. Hạnh phúc của một người không căn cứ ở của cải, chức vụ, nhưng ở tình yêu mà người ấy tập yêu suốt đời. 463. Chuẩn bị làm linh mục có chủng viện, chuẩn bị làm tu sĩ có đệ tử viện, tập viện, chuẩn bị làm …

xem thêm

Cuộc Đời Cha Piô (Phần I tt)

          THẦY PIÔ         IV Francis được mười lăm tuổi khi cậu vào dòng Capuchin ở Morcone ngày 3 tháng Giêng 1903 để bắt đầu những năm đệ tử sinh: Cậu thấy hồi hộp và tay như cứng lại khi gõ cửa nhà dòng. Không nói một lời, một đệ tử sinh trẻ dẫn cậu ngang qua dãy nhà đèn …

xem thêm

Đường Hy Vọng – Chương 18: Trong Trắng

CHƯƠNG 18: TRONG TRẮNG Khoác lên lòng trong trắng chiếc áo giáp cầu nguyện và hy sinh.   425. “Phúc cho ai tinh sạch, vì sẽ được thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8). Không phải chỉ có tu sĩ, mà cả người đời cũng phải trong trắng theo đấng bậc mình. Sống trong trắng không những không bị ràng buộc, mà …

xem thêm

Đường Hy Vọng – Chương 17: Thanh Bần

CHƯƠNG 17:THANH BẦN Chúa là gia nghiệp chưa đủ cho con sao? 407. Của cải chôn vùi con, nếu con đội nó lên đầu; của cải làm bệ chân, con nếu con đứng trên nó. 408. “Nghèo trong con ở, nghèo trong áo con mặc, nghèo trong đồ con ăn, nghèo trong đồ con dùng, nghèo trong việc con làm” …

xem thêm

Đường Hy Vọng – Chương 16: Vâng Phục

CHƯƠNG 16: VÂNG PHỤC Nói vâng cách vui vẻ là dấu chỉ một tâm hồn thánh thiện.   389. Con khấn vâng phục thượng cấp hay “khấn thượng cấp vâng phục con?” 390. Người nhu nhược để ý chí lăng loàn như anh nài không cầm được voi. Người vâng lời khắc phục được ý chí như nhà xiệc điều …

xem thêm

Đường Hy Vọng – Chương 15: Thánh Lễ

CHƯƠNG 15: THÁNH LỄ Phải có đời đời để dọn mình, Phải có đời đời để tạ ơn vì dâng một Thánh Lễ. 343. Thánh lễ làm nên Kitô hữu, Kitô hữu làm nên Thánh Lễ. Thánh Thể làm nên Hội Thánh, Hội Thánh làm nên Thánh Thể. 344. Người ngoài lấy làm lạ: “Ngày nào ông linh mục cũng …

xem thêm

Đường Hy Vọng – Chương 14: Tông Đồ

CHƯƠNG 14: TÔNG ĐỒ Tông đồ là người diễn lại cuộc đời Chúa Giêsu. 291. Làm tông đồ là “làm như các thánh Tông Đồ”. Nếu không nghiền ngẫm và thuộc lòng Tông Đồ Công Vụ, thì con không làm tông đồ đắc lực được. 292. Giáo dân thời sơ khai diễn tả cách nôm na: Tông đồ là người …

xem thêm

Đường Hy Vọng – Chương 13: Đức Tin

CHƯƠNG 13: ĐỨC TIN Đốt sáng trần gian với ngọn lửa đức tin. 271. Trên đường hy vọng, con cần một địa bàn để chỉ đường cho con trong những lúc tăm tối gian nan nhất, đó là đức tin, địa bàn Hội Thánh trao cho con ngày chịu phép Thánh Tẩy. 272. Trước những lời hứa hẹn đường mật …

xem thêm

Cuộc Đời Cha Piô

THẦY PIÔ                 I “Đến đây, Francis, mày không muốn chơi sao?” Đứa con trai nhà quê mảnh khảnh cười nhút nhát, và lắc đầu từ chối lời mời của ba đứa con trai khác lớn tuổi hơn. Chúng khoảng mười bốn tuổi và nổi tiếng là hung dữ, náo động nhất làng. “Tại sao không?” Một đứa lớn nhất …

xem thêm