Tài Liệu

Chỉ dẫn đạo đức và tôn giáo khi chăm sóc bệnh nhân

Chỉ dẫn đạo đức và tôn giáo khi chăm sóc bệnh nhân Ấn bản lần thứ năm 2009 Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Nội Dung Lời Tựa. Dẫn Nhập Tổng Quát PHẦN MỘT: TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DỊCH VỤ CSSKCG. PHẦN HAI:TRÁCH NHIỆM THIÊNG LIÊNG VÀ MỤC VỤ CỦA DỊCH VỤ CSSKCG  PHẦN BA: TƯƠNG QUAN GIỮA …

xem thêm

Gương Chúa Giêsu: Chương 13 – Chống với cám dỗ

13. CHỐNG VỚI CÁM DỖ Cám dỗ: không ai thoát được Bao lâu còn sống ở đời, ta còn phải chịu đau khổ và cám dỗ. Vì thế thánh Job nói: “Đời sống con người trên mặt đất chỉ là một cám dỗ liên lỉ”. Do đó, mỗi người chúng ta phải đề phòng cám dỗ, phải tỉnh tao cầu …

xem thêm

Gương Chúa Giêsu: Chương 12 – Lợi ích của đau khổ

12. LỢI ÍCH CỦA ĐAU KHỔ Đau khổ giúp tự giải thoát Đôi khi gặp đau khổ trái ý rất có lợi cho ta, vì nó giúp ta hồi tâm, nhìn nhận đời sống này như sống tù đầy, và đừng đặt hy vọng vào bất cứ vật nào ở đời. Dầu đôi lúc bị người phản đối hay những …

xem thêm

Gương Chúa Giêsu: Chương 11 – Bình An Và Tiến Bộ

11. BÌNH AN VÀ TIẾN BỘ Tuyên chiến với thói hư Ta chỉ được bình an thực khi nào ta không muốn bận tâm đến lời nói hoặc việc làm của người khác, hay bất cứ những gì không hệ đến ta. Ai hay pha mình vào việc người, hay đi tìm bên ngoài những việc bận bịu, ít hay …

xem thêm

Gương Chúa Giêsu: Chương 10 – Lời Vô Ích

10. LỜI VÔ ÍCH Nói ít Bạn hãy hết sức lánh xa những đám đông người. Vì dù Bạn không có ý xấu, nhưng lời bàn soạn việc đời bao giờ cũng tai hại lắm. Nó làm cho linh hồn ta chóng nhọ gỉ và nô lệ tính phô trương. Thà nín lặng những khi phải gặp người đời và …

xem thêm

Gương Chúa Giêsu: Chương 9 – Vâng Lời Và Tùng Phục

9. VÂNG LỜI VÀ TÙNG PHỤC Thong dong thực Sống trong đức vâng lời, có một Bề trên để tùy phục và không phải làm chủ việc mình; đó là đại ích đấy. Vâng lời còn chắc chắn hơn cai trị ngàn vạn lần. Nhiều người vâng lời vì bất đắc dĩ hơn là vì yêu mến: những người ấy …

xem thêm

Gương Chúa Giêsu: Chương 8 – Đừng Suồng Sã Quá

8. ĐỪNG SUỒNG SÃ QUÁ Chọn bạn mà chơi “Đừng bạ ai cũng thổ lộ tâm tình với”. (1) Việc bạn, bạn hãy đem bàn với những người khôn ngoan và kính sợ Chúa. Đừng năng đi lại với những thanh niên và những người thế tục. Đừng nịnh người giầu cũng đừng tìm dịp tới lui người quyền quí. Hãy …

xem thêm

Gương Chúa Giêsu: Chương 7 – Tránh Phù Phiếm Và Kiêu Ngạo

7. TRÁNH PHÙ PHIẾM VÀ KIÊU NGẠO Tín nhiệm vào Chúa Không ai khờ dại bằng người đặt trót tin tưởng ở người đời hay ở bất cứ một tạo vật nào. Đừng xấu hổ khi phải giúp đỡ người khác vì lòng mến Chúa. Đừng xấu hổ khi thấy mình nghèo túng ở đời này. Đừng cậy ở sức …

xem thêm

Gương Chúa Giêsu: Chương 6 – Tình Dục

6. TÌNH DỤC Lố lăng sinh hỗn loạn Mỗi lần người ta ao ước một cái gì lố lăng là y như kỳ sinh rối lòng rối trí. Người kiêu hãnh và hà tiện không bao giờ được yên nghỉ. Người nghèo khó và khiêm nhượng trong lòng lúc nào cũng yên hàn thư thái. Người chưa chết hẳn cho …

xem thêm

Gương Chúa Giêsu: Chương 5 – Đọc Thánh Kinh

5. ĐỌC THÁNH KINH Bài học khôn Phải tìm chân lý chứ đừng tìm lợi khẩu trong Thánh Kinh. Đọc Thánh Kinh, phải đọc với chính tinh thần của tác giả. Phải tìm lợi ích thiêng liêng hơn là tìm lời lẽ văn hoa chải chuốt. Ta phải chuộng đọc cả những cuốn đạo đức đơn sơ, cũng như những …

xem thêm