Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Radio thứ Bảy 29/05/2021 – Vatican News Tiếng Việt

ĐTC sẽ kết thúc tháng “Marathon cầu nguyện” đọc kinh Mân Côi tại Vườn Vatican Ngày 31/5 tới đây Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ đọc kinh Mân Côi tại Vườn Vatican nhân dịp kết thúc tháng “Marathon cầu nguyên” cho đại dịch Covid-19 chấm dứt và cầu cho các hoạt động xã hội và công việc trên thế …

xem thêm

ĐTC cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

ĐTC cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống Trong bài giảng Thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa Nhật 23/5/2021, Đức Thánh Cha giải thích hai ý nghĩa bao hàm trong từ “Đấng Bảo Trợ”: Đấng An ủi và Đầng Bầu chữa. Ngài mời gọi các tín hữu mở tâm hồn với Chúa Thánh Thần để ngài biến …

xem thêm