Họ đạo Hoà Thượng đón cha phó mới

print

Họ đạo Hoà Thượng đón cha phó mới

Tin Hạt Sóc Trăng: Sáng ngày 01/08/2023, Họ đạo Hoà Thượng đón cha phó mới: Cha Phêrô Nguyễn Minh Bân. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho cha trong sứ vụ mới.

MVTT/Hạt Sóc Trăng