2. Lời nguyện tạ ơn

print

2. Lời nguyện tạ ơn

        Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ:

        muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”

(1Sb 16,34)

 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng!

Cha đã tác tạo thiên nhiên thật kỳ diệu,

và đặt sẵn bao nhiêu điều huyền diệu,

để phản ảnh sự thần diệu của Cha.

Thiên nhiên vạn vật mời con mở lòng ra,

để cất lên muôn lời ca cảm tạ,

vì biết bao nhiêu điều nhiệm lạ,

mà Chúa đã làm nên cho con người.

Lạy Cha!

Phần con người còn vượt cả thiên nhiên,

vượt cả muôn loài trong vũ trụ,

là chóp đỉnh công trình tạo dựng,

được tham dự vào thần tính của Cha.

Có mấy khi con ý thức được rằng,

con được dựng nên cho chính Chúa,

để con biết sống tùy thuộc vào Chúa

và đặt Chúa lên trên hết mọi sự.

 

Lạy Chúa Giêsu!

Chúa là hình ảnh uyên nguyên vẹn toàn,

và là sự sống sung mãn của Thiên Chúa.

Xin cho con luôn sống mật thiết với Chúa,

được hợp với của lễ hy tế trên bàn thờ,

thành hy tế trọn đời tạ ơn Chúa,

vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

(Lời nguyện số 2)