Lời Nguyện Tín Hữu CN 3 TN Năm A

print

Lời Nguyện Cho Mọi Người

CT : Anh chị em thân mến

Đức Giêsu là ánh sáng trần gian. Ai theo Người sẽ không phải đi trong bòng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Với quyết tâm sống như con cái sự sáng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. Đức Kitô đã dùng các tông đồ làm nền móng xây dựng Hội Thánh / và đã làm cho Hội Thánh lan rộng khắp hoàn cầu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Giám mục / Linh mục / phó tế / biết chu toàn sứ mạng Chúa trao cho / là nhiệt thành và khôn ngoan lãnh đạo dân Chúa.
  2. Từ hai ngàn năm nay / có biết bao kitô hữu đã nhiệt tình đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô / hăng say rao giảng Tin Mừng cứu độ / xả thân phục vụ những kẻ bần cùng đói rách / cũng như những người bất hạnh nhất trong xã hội / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em ấy / luôn giữ được niềm phấn khởi lúc ban đầu.
  3. Chúa Giêsu kêu gọi / “Anh em phải sám hối vì Triều đại Thiên Chúa đã đến gần” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu hiểu rằng / sám hối là việc phải làm thường xuyên suốt cả cuộc đời / nếu muốn được hiệp thông với Thiên Chúa / vì mang lấy thân phận con cháu Ađam / con người rất dễ phạm tội mà khó làm việc lành.
  4. Thánh Phaolô viết / “Anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói / và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em / nhưng hãy sống hòa thuận / một lòng một ý với nhau” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn cố gắng thực hiện trọn vẹn lời khuyên tha thiết của Thánh Phaolô tông đồ.

CT : Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã gọi chúng con làm môn đệ Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con luôn sống xứng đáng với tình thương hải hà của Chúa. Chúng con cầu xin…

 

Lời nguyện cộng đoàn của thiếu nhi

LM: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu đã kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên để cộng tác vào việc loan báo Tin Mừng của Người. Tin tưởng vào lời mời gọi của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

  1. Qua bí tích Rửa Tội, Dân Chúa trở thành những môn đệ của Đức Kitô. Xin cho tất cả các Kitô hữu trong Giáo Hội, ý thức vai trò cộng tác của mình vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Đức Kitô. Chúng con cầu xin Chúa.
  2. Đức Kitô mong muốn toàn thể nhân loại đón nhận Tin Mừng của Người. Xin cho mọi dân nước nhận được ánh sáng Lời Chúa kêu gọi qua những chứng nhân của Giáo Hội. Chúng con cầu xin Chúa.
  3. Bốn ngư phủ đầu tiên đã mau mắn đáp lại tiếng Chúa Giêsu kêu gọi. Xin cho các thầy cô giáo lý viên, luôn sẵn sàng cộng tác với Giáo Hội qua sứ vụ giáo dục đức tin. Chúng con cầu xin Chúa.
  4. Trở thành môn đệ của Chúa Kitô là bước theo Đức Kitô, nói năng và hành động như Đức Kitô. Xin cho tất cả thiếu nhi chúng ta mỗi ngày trở nên giống Chúa Kitô hơn. Chúng con cầu xin Chúa.
  5. Trong thinh lặng, chúng con xin dâng lên Chúa những lời nguyện riêng cho đất nước, giáo phận, họ đạo, gia đình, người thân, các linh hồn và mỗi người chúng con (thinh lặng…). Chúng con cầu xin Chúa.

LM: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cất lời kêu gọi và các môn đệ đã mau mắn đáp trả. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi qua Giáo Hội, để chúng con cũng trở nên những môn đệ đích thực của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.