10. Xin ơn thống nhất đời sống

print

10. Xin ơn thống nhất đời sống

 “Mỗi người sẽ phải trả lời về chính mình

trước mặt Thiên Chúa.” (Rm 14,12)

Lạy Chúa!

Mọi nỗi buồn,

bắt nguồn từ sự cản trở của lòng con.

Mọi nỗi khổ,

phát sinh từ sự đóng kín của tim con.

Con muốn mở lòng ra,

nhưng sợ phong ba bão táp.

Con muốn sống đầy yêu thương,

nhưng chán ngán cảnh tình trường.

Con muốn sống kiên cường,

nhưng rồi lại tầm thường yếu đuối.

Con muốn một đàng mà làm một nẻo,

ao ước thế này mà thực hiện thế kia.

Con bị mâu thuẫn từ bên trong,

nên thâm tâm còn cứng đọng.

Con bị phân rẽ với bên ngoài,

nên trí óc chẳng nguôi ngoai.

Xin giúp con khai thông mọi bế tắc,

bằng cách dẹp tan mọi chướng ngại,

để không còn những tổn hao hư hại,

vì trong ngoài đã thống nhất như nhau.

Xin cho con đừng sợ phải thương đau,

khi sống cho nhau giữa cuộc đời,

là đáp lại lời mời của Chúa,

để trả lẽ đời con trước Nhan Ngài. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

(Lời nguyện số 10)