48. Xin ơn sống Thánh Ý Chúa

print

48. Xin ơn sống Thánh Ý Chúa

 “Tuân theo Thánh ý Ngài, con vui sướng

hơn được tiền rừng bạc bể.”(Tv 119,14)

 

 

Lạy Chúa!

Khờ khạo thay khi con cứ theo ý mình,

mà chẳng quan tâm gì đến ý Chúa.

 

Mọi việc đạo đức chẳng nghĩa lý gì,

mọi việc tốt lành cũng chẳng ích chi,

nếu con chẳng thực thi ý Chúa.

 

Với ý Chúa, dù mọi cái tầm thường

cũng sẽ trở nên phi thường:

bóng tối lại hóa thành ánh sáng,

sự dữ lại biến thành sự lành,

cái chết lại trở thành sự sống.

 

Xin cho con yêu điều Chúa muốn

và luôn muốn điều Chúa yêu.

 

Xin đừng để con sống dễ dãi,

theo ý riêng con nhiều hư hại.

Đừng để thân con như liễu yếu,

là thói nuông chiều theo bản năng.

 

Xin cho con sẵn lòng theo ý Chúa,

để có hoa thơm trái ngọt cho đời.

Xin cho con đón nhận điều Chúa gởi,

cho dù buồn hay vui, may hay rủi,

vâng theo Ý Chúa không hề lui.

 

Xin cứ làm cho con điều Chúa muốn,

nhưng cho con sức mạnh để thi hành. Amen.