55. Xin ơn sống khó nghèo

print

55. Xin ơn sống khó nghèo

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó.” (Lc 6,20)

  

Lạy Chúa!

Đời con tiếp nhận tất cả từ nơi Chúa,

mọi ơn lành đều được Chúa cho không,

và mời con cũng hãy cho không.

 

Khi đáp lại Lời Chúa sống khó nghèo,

con muốn triệt hạ thói tôn thờ tiền bạc,

thói tiêu dùng của cải cách bất công,

thói dửng dưng vô cảm với người nghèo.

 

Khi yêu mến Chúa sống khó nghèo,

con muốn phó thác hoàn toàn cho Chúa,

không còn lo sống cho riêng mình,

cho tâm hồn được tự do để yêu thương.

 

Khi bước theo Chúa sống khó nghèo,

con không còn lo để chiếm hữu thời giờ,

không còn chờ để chiếm dụng tài năng,

không còn mong để chiếm đoạt vị thế.

 

Khi noi gương Chúa sống khó nghèo,

con muốn dẹp mọi ước muốn ở đời,

nhất là ước muốn quyền hành danh giá,

chỉ làm tha hóa kiếp nhân sinh.

 

Con dâng hiến đời con sống khó nghèo,

để xây dựng một cộng đồng huynh đệ,

trong yêu thương, bình đẳng, an hòa,

để Chúa là niềm vui cho tất cả.

 

Vẫn có những người nghèo đói lả,

trước cửa nhà và đầu đường xó chợ,

qua họ, con thấy Chúa vẫn bơ vơ,

giữa đời nhân thế bao hững hờ.

 

Chúa đã hóa nên người nghèo khó,

nên con muốn trở nên kẻ khó nghèo,

để sống gần gũi người nghèo khó,

và nên giống Chúa trong khó nghèo. Amen.