56. Xin ơn sống khiết tịnh

print

56. Xin ơn sống khiết tịnh

 “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,

vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” (Mt 5,8)

Lạy Cha,

Đấng ngàn trùng thánh thiện!

Sở dĩ con muốn sống trong sạch,

vì con đã thuộc về Đức Kitô.

không còn thuộc về mình nữa.

 

Con sống khiết tịnh,

vì sự thánh thiện của Chúa ở trong con,

và là niềm vui của con ở trong Chúa.

 

Con sống khiết tịnh giữa cuộc đời,

vì con muốn có một tình yêu chân thật,

cao thượng, sâu xa và chan hòa.

 

Con không thể vừa phục vụ tha nhân

với lòng trung thực và quảng đại,

lại vừa ham muốn điều sai trái.

 

Con không thể nâng hồn lên tới Chúa,

không thể chìm sâu trong cầu nguyện,

khi còn là tù nhân của xác thịt.

 

Xin cho con biết làm chủ bản thân,

điều hướng những ham muốn thấp hèn,

nâng cao những tình cảm thấp kém,

vượt qua những vấp ngã sa đà.

 

Xin tạo cho con một quả tim trong sạch,

với đôi mắt trong ngần và thanh khiết,

là trái tim và đôi mắt của Chúa Giêsu,

để được chiêm ngưỡng Thánh Nhan Cha. Amen.