6. Lời nguyện với Thánh Giuse

print

6. Lời nguyện với Thánh Giuse

 “Này ông Giuse, con cháu Đavít,

đừng ngại đón bà Maria vợ ông về …”

(Mt 1, 20)

Lạy Thánh Giuse!

Con thấy Ngài đi trong đêm tối đức tin,

khi sống với Đức Maria và Chúa Giêsu,

là những con người của huyền nhiệm.

Đi bên cạnh những huyền nhiệm,

chắc Ngài khó lòng thấu hiểu được điều chi,

nhưng không đòi hỏi để biết được điều gì,

vẫn tin, vẫn yêu, vẫn dấn thân và đón nhận.

Con thấy ngài đi trong đêm tối thinh lặng:

thinh lặng của Đức Maria không tiết lộ,

thinh lặng của Đức Giêsu không tỏ lộ.

Con thấy Ngài đi trong đêm tối lãng quên:

có vợ mà thật ra mình chỉ là chồng hờ,

có con mà thật ra mình chỉ là cha nuôi.

Thế nhưng Ngài vẫn lặng lẽ bước đi,

trong lắng nghe và tuân hành ý Chúa.

Dẫu đêm tối,

nhưng đức khiêm nhường Ngài dẫn lối,

luôn kiên trì, chờ đợi Chúa mở đường.

Dẫu nguy nan,

nhưng Ngài luôn vững vàng tín thác,

vẫn bình an giữa sóng gió cuộc đời.

Dưới lớp áo người dân quê chất phác,

tưởng chừng như Ngài cũng chỉ tầm thường,

nhưng ai ngờ tàng ẩn một nội lực phi thường,

rất bản lĩnh, nhiệt thành và kiên định,

luôn tỉnh thức và sẵn sàng vào cuộc,

để thực thi trọn vẹn thánh ý Chúa.

Xin giúp con noi gương Thánh Cả,

sống sâu xa ơn gọi cuộc đời mình,

với cả lòng yêu mến trung trinh,

hoàn tất mọi điều như Chúa định. Amen.