Cám Dỗ Trong Đời

print

Cám Dỗ Trong Đời

Mt 4, 1-11 – Chúa Nhật I Mùa Chay 

Suy niệm

Chẳng ai mà không bị ma quỉ cám dỗ, không chỉ bị cám dỗ từ ma quỉ mà còn từ tha nhân; không chỉ bị cám dỗ từ bên ngoài mà còn bị cám dỗ từ bên trong: từ đòi hỏi do bản năng tự nhiên của thân xác, từ sự khép kín của trí tuệ và lạnh giá của con tim. Phận người chênh vênh vì luôn bị cám dỗ, nhưng phận người lại cao cả vì con người có thể thắng được mọi cơn cám dỗ bằng một lựa chọn đầy tự do.

Nhìn lại ba cơn cám dỗ của Đức Giêsu, ta thấy ba phương diện của đời sống: về của ăn vật chất, về địa vị quyền hành, và về sự ỷ lại vào quyền năng Thiên Chúa. Chúa Giêsu chiến thắng cả 3 loại cám dỗ bằng cách dựa vào Kinh Thánh để vạch trần âm mưu của ma quỉ.

  1. Cám dỗ về của ăn vật chất thì Ngài cho ma quỉ thấy: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi Lời Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).
  2. Cám dỗ về việc ham muốn địa vị quyền hành thì Ngài cảnh cáo ma quỉ: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” (Lc 4, 8).
  3. Cám dỗ ỷ lại quyền năng Thiên Chúa thì Ngài cho ma quỉ biết: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” (Lc 4, 13).

Cả 3 cám dỗ đều có một mẫu số chung là cám dỗ sống cho mình, lo cho mình, xây đắp cho mình, nghĩa là trở nên nô lệ cho chính mình, và như vậy cuối cùng là đánh mất chính mình:

– Khi cám dỗ con người chỉ chăm lo cho việc ăn uống vật chất, ma quỉ nhằm triệt hạ đời sống tinh thần, làm cho chúng ta quên đi sức mạnh của Lời Chúa. Với cám dỗ đầu tiên này, ma quỉ đã hạ gục ông bà nguyên tổ trong vườn địa đàng. Đây là loại cám dỗ hiệu quả nhất vì nhằm vào việc ăn uống, no thỏa, hưởng thụ, khoái lạc. Đó cũng là chủ nghĩa thực dụng đang bành trướng trong xã hội hôm nay.

– Khi cám dỗ con người ham hố danh giá và quyền hành địa vị ở đời, ma quỉ nhằm hủy diệt địa vị là con cái Thiên Chúa, khiến chúng ta trở nên kiêu căng, cao ngạo, để cuối cùng Thiên Chúa bị quên lãng và bị loại trừ khỏi đời sống con người.

– Khi cám dỗ con người ỷ lại vào quyền năng Thiên Chúa, ma quỉ nhằm hủy diệt mọi khả năng của ân ban tự nhiên, khiến con người trở thành kẻ lười biếng, ngây ngô, nhu nhược, và chết vì sự cuồng tín của mình.

Tất cả mọi cám dỗ của ma quỉ đều nhằm tách lìa chúng ta khỏi Thiên Chúa, để quy về chính mình, chọn mình thay vì chọn Chúa và anh em.

Cần đặt ra cho mình một chương trình sống Mùa Chay bằng tăng cường cầu nguyện, ăn chay, làm việc bác ái, siêng năng thánh lễ. Chúa Giêsu đã từng đối đầu với mọi cơn cám dỗ và Ngài đã chiến thắng hoàn toàn. Chúng ta cũng sẽ chiến thắng cám dỗ, nếu ta sống gắn bó với Chúa và thực thi Lời Ngài: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ” (Mc 14,38).

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Chúa chấp nhận thân phận làm người,
nên cũng chấp nhận mọi cám dỗ,
và Chúa đã chiến thắng tất cả,
khi dám lựa chọn hy sinh tất cả.

Nếu đời con là một chuỗi những lựa chọn,
thì cũng là một chuỗi những cám dỗ,
bao nhiêu giác quan là bấy nhiêu cạm bẫy.

Không chỉ những cám dỗ bên ngoài
mà còn những cám dỗ bên trong:
cám dỗ an nhàn và khoái lạc thân xác;
cám dỗ vô tình và kiêu hãnh con tim;
cám dỗ quyền hành và độc tôn lý trí.

Cám dỗ nào cũng khiến con khép kín,
chỉ muốn sống cho mình, quy về mình,
lo cho mình và xây đắp cho mình.

Phận người chênh vênh vì luôn bị cám dỗ,
nhưng cám dỗ có chỗ trong bản đồ của Chúa,
khi con vượt thắng bằng lựa chọn rất tự do.

Xin cho con bản lãnh của Thầy chí thánh,
dám vượt qua những cám dỗ và thử thách,
bằng chay tịnh và cầu nguyện không ngừng,
dù sai phạm và những lần vấp ngã,
con vẫn đứng lên tiếp tục cuộc hành trình,
cho tới ngày gặp được Chúa hiển vinh. Amen.

(Trích sách: Lời nguyện từ trái tim, số 100)