Đời Con Trong Tay Chúa

print

Đời Con Trong Tay Chúa

              🌹💒🌹

Tình yêu Chúa trường tồn qua năm tháng

Từ khởi đầu đến chung cục thời gian

Bao ngai vàng hổng trần nào sánh ví

Bởi nhân trần thoáng tựa áng mây bay.

🌷

Từ hư không thân con Ngài tác tạo

Tay nâng niu dìu dắt bước đường trần

Quá nhiệm mầu cao vời tình Trời Đất

Bao ưu hoài chẳng hiểu thấu tình yêu!

🌷

Nơi cao sang hạ phàm nên người thế

Giống con người chịu kiếp sống phàm nhân

Để sẻ chia nêu gương người con Chúa

Yêu hết tình thân chết thập giá treo!

🌷

Tình Ngài yêu ngôn từ nào nói hết

Rộng vòng tay ôm con bé vào lòng 

Bụi trần hoàn làm đời con hoen ố

Lời dịu dàng tha thứ xoá tội con.

🌷

Xin sám hối gục đầu con hối lỗi

Trước nhan Ngài con quì cúi ăn năn

Xin thanh tẩy đời con nên tinh trắng

Bao ân tình con nguyện mãi khắc ghi!

 

24/01/2022

Sr. Ngọc Anh