Hôm Qua Hôm Nay Mùa Chay

print

Hôm Qua Hôm Nay Mùa Chay

Hôm qua bác ái ăn chay

Hôm nay cầu nguyện nối dài hy sinh

Hôm qua dấn thân quên mình

Hôm nay phục vụ thêm xinh cuộc đời.

 

Hôm qua Hiệp Hành muôn nơi

Hôm nay tiến bước gọi mời chúng ta

Hôm qua Hiệp thông mọi nhà

Hôm nay Sứ vụ xin Cha chúc lành.

 

Hôm qua thời khắc thật nhanh

Hôm nay hy vọng chiến tranh điểm dừng

Hôm qua Lời Chúa vang lừng

Hôm nay tín hữu thấm nhuần con tim.

 

Hôm qua bệnh nhân im lìm

Hôm nay sức sống đi tìm tương lai

Hôm qua mong đợi mai ngày

Hôm nay ơn Chúa trải dài ban cho.

 

Hôm qua cám dỗ rủi ro

Hôm nay chiến thắng thật to vui mừng

Hôm qua do dự đã từng

Hôm nay ơn Chúa không ngừng phút giây.

 

Hôm qua cảm nhận đong đầy

Hôm nay hồng phúc cao dầy ơn Thiên

Hôm qua sứ điệp mọi miền

Hôm nay quyết chí cách riêng thực hành.

 

Hôm qua Mùa chay rành rành

Hôm nay thêm chút ‘màu xanh’ tuyệt vời

Hôm qua Giáo hội gọi mời

Hôm nay tín hữu khắp nơi đáp lời.

 

Lm. Biển Xanh.

02.03.2022