Mừng Lễ Mẹ Mân Côi

print

Mừng Lễ Mẹ Mân Côi

07.10.2021

Hôm nay mừng lễ Mân Côi

Bao nhiêu gian khó bồi hồi dương gian

Công nhân cực khổ lầm than

Trở về tay trắng muộn màng mang theo.

 

Dịch bệnh tiếp tục bám theo

Miền quê thành phố khó nghèo đời con

Mẹ già em bé còn son

Trải qua mưa nắng biết còn trông ai!

 

Hy vọng một chút tương lai

Lương tâm rộng mở sánh vai phận đời

Mạnh thường quân mọi thời

Cho đi quảng đại gọi mời chúng ta.

 

Việt Nam con cháu một nhà

Chung tay góp sức vượt qua dịch này

Lời kinh vang vọng đó đây

Cùng Mẹ dâng tiến sum vầy Chúa ban.

 

Mân Côi lời kinh ca vang

Siêng năng lần hạt Chúa càng ban ơn

Vượt qua sóng gió tủi hờn

Quyết tâm vượt khó không sờn hiểm nguy.

 

Gương Mẹ tuyệt mỹ sá chi

Xin vâng phó thác ngại gì tương lai

Con Mẹ cùng bước sánh vai

Hồn an xác mạnh mai ngày vinh quang.

 

Lm. Biển Xanh