Thơ Mừng Mẹ Lên Trời – Giuse Dương Mai

print

Mừng Mẹ Lên Trời.

Triều thần thánh mừng vui ca hát.

Cả vũ hoàn bát ngát hương hoa.

Hôm nay mừng kính Đức Bà.

Xác hồn Mẹ đã lên toà cao sang.

 

Mẹ về cõi Thiên Đàng vinh hiển.

Xa thế trần đến bến bình an.

Đạo binh thiên quốc hai hàng.

Cung nghinh đón Mẹ nhịp nhàng bay lên.

 

Ôi! Nữ vương tinh tuyền diễm lệ.

Áo thướt tha như thể mây trời.

Mẹ bay lên giữa rạng ngời.

Như vầng trăng sáng giữa trời bao la.

 

Các Thiên Thần hát ca mừng Mẹ.

Muôn muôn người dưới thế mừng vui.

Dung nhan Mẹ đẹp tuyệt vời.

Như vầng trăng sáng giữa trời đầy sao.

 

Bao phụ nữ ai nào sánh kịp.

Mẹ như viên ngọc bích rạng ngời.

Mẹ bay lên giữa tinh khôi.

Đoàn con dưới thế dâng lời tụng ca.

 

Muôn lời kinh hoà trong câu hát.

Như hương trầm bát ngát bay lên.

Một niềm yêu mến kính tin.

Mẹ luôn nâng đỡ giữ gìn bình an.

 

Đường con đi gian nan trăm nỗi.

Đôi chân trần mệt mỏi tái tê.

Xin thương đưa bước con về.

Vững tâm chống đỡ tư bề thương đau.

 

Con nguyện hứa trước sau như một

Lời Mẹ truyền khắc cốt ghi tâm.

Đọc kinh lần hạt siêng năng.

Xin vâng, như Mẹ vẫn hằng xin vâng.

Giuse Dương Mai.