Ở Lại Trong Thánh Thể

print

Ở Lại Trong Thánh Thể

Chiều nay thánh lễ misa
Con tìm về Chúa thiết tha kinh cầu
Cho tin cậy mến đậm sâu
Cho hoa đời mãi đẹp màu,thơm hương

Một ngày đầu tháng yêu thương
Quỳ bên Thánh Thể vấn vương tâm hồn
Con vừa rước Chúa Chí Tôn
Xin Ngài ở lại trong hồn con luôn

Lời kinh dâng Chúa vui buồn
Câu ca tiếng hát tựa muôn tâm tình
Ngợi khen danh thánh uy linh
Xin ơn nâng bước hành trình trần gian

Bên Ngài hạnh phúc bình an
Tình yêu Chúa đổ chứa chan cuộc đời
Một ngày nắng tắt cuối trời
Ở lại bên Chúa tuyệt vời biết bao

Anna Anh Đào