Sứ Vụ Linh Mục : Thường Huấn Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – Nhóm II

print

Sứ Vụ Linh Mục

Thường Huấn Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – Nhóm II

 

Linh mục Giáo phận Cần Thơ

Nhóm hai thường huấn đợi chờ từ lâu

Giám mục tiếng nói khởi đầu

Nêu lên thử thách Năm Châu giáo quyền

 

Việt nam Giáo hội ‘tinh tuyền’

Yêu thương gìn giữ thánh truyền ban cho

Đức tin các Thánh âu lo

Rao truyền chân lý tỏ tường mai sau.

 

Linh mục ơn Chúa dường bao

Thi hành sứ vụ cao rao tình Ngài

Linh mục cánh tay nối dài

Giê-su Cứu Chúa an bài khắp nơi.

 

Thành thị hay chốn đồng quê

Bước chân rao giảng không chờ một ai

Lời Chúa ban phát hằng ngày

Thánh Thể nguồn sống những ai gọi mời.

 

Mẫu gương các Thánh sáng ngời

Tình yêu đón nhận đợi chờ Chúa trao

Dù cho thử thách khi nào

Roi đòn khổ hạnh cao trào chứng nhân.

 

Vì yêu Con Chúa ân cần

Chăm lo phục vụ thánh ân nước trời

Niềm vui hạnh phúc tuyệt vời

Ca vang khúc hát đời đời ngợi khen.

 

Lm. Biển Xanh.