Tuần Thánh Gọi Mời 2024

print

Tuần Thánh Gọi Mời 2024

Tuần Thánh Lễ Lá bắt đầu
Mỗi người sám hối thật sâu tâm hồn
Lời Chúa luôn mãi trường tồn
Kho tàn ân sủng trí khôn con người.

Tuần Thánh khởi đầu vui tươi
Cùng Chúa tiến bước nụ cười tung hô
Cành lá thiên tuế điểm tô
Hòa chung chúc tụng vầng ô sáng ngời.

Tuần Thánh mọi người khắp nơi
Thành tâm thành ý thành lời trao nhau
Hy sinh bác ái dường bao
Lời kinh cầu nguyện dạt dào yêu thương.

Tuần Thánh Con Chúa dẫn đường
Khiêm nhu phục vụ mái trường dấn thân
Cử chỉ nghi thức ân cần
Thập giá vác lấy muôn phần ơn Thiên.

Tuần Thánh ân sủng cách riêng
Siêng năng tham dự ưu phiền vượt qua
Tam nhật sắp xếp cả nhà
Cùng nhau gặp Chúa thiết tha gọi mời.

Tuần Thánh đặc biệt ai ơi
Tham gia tích cực Chúa Trời ân ban
Phục sinh ánh sáng huy hoàng
Tin yêu phó thác thiên đàng mai sau.

Lm. Biển Xanh.