Xin đừng sáng lễ chiều kinh

print

XIN ĐỪNG

 
Xin đừng sáng lễ, chiều kinh
Mà ra phố chợ lại khinh khi người
 
Xin đừng lần chuỗi mân côi
Mà vờ không thấy cảnh đời bi ai
 
Xin đừng nguyện ngắm hôm mai
Mà xua kẻ khó đứng ngoài cổng xa
 
Xin đừng hát khúc tình ca
Mà lòng vô cảm như là đá trơ
 
Xin đừng dệt nhạc làm thơ
Mà che mắt thánh, hững hờ người dưng
 
Xin đừng làm bộ rưng rưng
Mà tâm nói nhỏ tay đừng cho đi
 
Xin đừng giả dạng từ bi
Mà vun kho báu, nghĩa nghì trên môi
 
Xin đừng thờ phượng Chúa Trời
Mà không yêu nổi loài người Chúa yêu
 
Lòng ơi dối trá đã nhiều
Thì thôi, dừng lại, mà yêu thật thà
 
Yêu như Chúa đã yêu ta
Hết tình dâng hiến mới là Đạo Yêu
 
Ả Giang Hồ
https://www.vanthoconggiao.net/