57. Xin ơn sống vâng phục

print

57. Xin ơn sống vâng phục

 “Người đã phải trải qua nhiều đau khổ

mới học được thế nào là vâng phục.” (Dt 5,8)

 

 

Lạy Chúa Giêsu!

Chúa là Đấng bắt mọi loài phải vâng phục,

mà lại tự nguyện trở nên Đấng Vâng Phục,

vì yêu mến Cha và yêu thương con người.

Cho con biết học nơi Chúa sự vâng phục,

từ những trái ý và đau thương hằng ngày.

 

Lý trí và tự do được ban cho con

không phải để con sống dễ dãi,

mà để con biết lựa chọn theo ý Chúa.

 

Ý Chúa biểu lộ qua mọi hạng người,

đòi con phải lắng nghe và vâng phục,

không tự mãn về sự khôn ngoan của mình.

 

Dù con làm được những điều lớn lao,

mà thiếu vâng phục đâu thể đẹp lòng Chúa.

Chúa đã làm nên cả vũ trụ,

đâu cần tài năng của con,

mà chỉ cần tấm lòng con.

 

Xin khơi rộng trí não con,

khơi sâu trái tim con,

đồng thời xóa đi ý riêng con

để biết vâng phục một đời như Chúa.

 

Xin đừng để con thắc mắc nhiều,

mà chỉ cần yêu mến nhiều,

để vâng theo mọi điều Chúa muốn. Amen.