Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Tín Hữu CN 4 TN– Năm C – Manna Bảo Lộc

Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm C   Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã bị chống đối- khước từ ngay tại chính quê hương mình. Nhìn lại đời sống chúng ta, nhiều khi chỉ vì định kiến hẹp hòi mà chúng ta gạt bỏ mọi thành quả cố gắng của những người bên cạnh, để rồi làm …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2019: Chúa Nhật 4 TN C

Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi trao ban chính Con Một của Ngài để cứu chúng ta. Chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin : “Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân”. Chúng ta cầu …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 3 TN– Năm C – Manna Bảo Lộc

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN – NĂM C   Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã đến trần gian để thực hiện lời tiên báo của ngôn sứ Isaia ngày xưa. Ngài đem ơn cứu độ đến cho những người nghèo đói, bệnh tật, kẻ bị tù đày, bị áp bức. Tin tưởng vào quyền năng và tình thương …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2019: Chúa Nhật 3 TN C

Chúa Nhật III Mùa Thường Niên C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Đức Giêsu chính là Đấng Cứu Thế mà ngôn sứ Isaia loan báo. Ngài đến để ban ơn cứu độ và giải thoát con người khỏi tội lỗi. Chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa và cùng dâng lời nguyện xin : “Chúa đã xức …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 2 TN– Năm C – Manna Bảo Lộc

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – NĂM C Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đến dự tiệc cưới để chia sẻ và tăng thêm niềm vui cho con người, Ngài cũng rất quan tâm đến những khó khăn trong cuộc sống đời thường của các gia đình. Với niềm tin tưởng có Chúa luôn đồng hành, chúng ta hãy …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2019: Chúa Nhật 2 TN C

Chúa Nhật II Mùa Thường Niên C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, nơi tiệc cưới Cana / nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu, đem lại niềm vui trọn vẹn cho đôi tân hôn và thực khách. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn và …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ CGS Chịu Phép Rửa – Năm C – Manna Bảo Lộc

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – NĂM C Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Tẩy để tha tội cho chúng ta. Những ai đã chịu Phép Rửa đều được gọi là con cái Thiên Chúa. Để sống xứng đáng với ân huệ lớn lao này, chúng ta hãy thành khẩn dâng lời …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2019: Chúa Nhật 1 TN C

CHÚA NHẬT I MÙA THƯỜNG NIÊN C Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, khi chiêm ngắm Đấng Cứu Thế chịu phép rửa, chúng ta hiểu được thế nào là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Ngài trao ban một tình yêu quên mình, trọn vẹn, để chúng ta được làm con Chúa. Với tâm tình …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Hiển Linh – Năm C – Manna Bảo Lộc

LỄ HIỂN LINH – NĂM C           Anh chị em thân mến, Khi xưa nhờ ngôi sao lạ mà các nhà chiêm tinh đã tìm được Hài Nhi Giêsu. Hôm nay Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta hãy trở thành những vì sao tỏa sáng, để dẫn đưa anh em lương dân gặp gỡ Ngài. Trong tâm tình sốt …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2019: Lễ Hiển Linh

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Hôm nay Đấng Cứu Độ trần gian tỏ mình ra cho muôn dân. Trong tâm tình tri ân cảm mến, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin :  “Hội Thánh là dấu chỉ ơn cứu độ của Chúa cho muôn dân”. Chúng ta cầu xin …

xem thêm