Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: Lễ Mẹ Mân Côi

Chúa Nhật 27 Thường Niên – 07.10.18 Kính Trọng Thể Đức Mẹ Mân Côi   Chủ tế : Anh chị em thân mến, mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, là cơ hội thuận tiện để chúng ta noi gương Đức Mẹ mà sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện : Giáo Hội sơ khai siêng năng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Mẹ Mân Côi – Manna Bảo Lộc

 LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI  Anh chị em thân mến, Việc lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày là cách tốt nhất giúp chúng ta gặp gỡ được Chúa và bày tỏ lòng sùng kính mến yêu đối với Đức Mẹ. Vậy giờ đây chúng ta hãy cùng hiệp thông với Mẹ, dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành:   …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 26 TN B

Chúa Nhật 26 Thường Niên – 30.09.18 Chủ tế : Anh chị em thân mến, sống quảng đại, chia sẻ, cộng tác với nhau để làm việc tốt việc lành phải là đặc tính của con cái Thiên Chúa. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin : “Ước gì toàn dân đều nói tiên …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 26 TN B – Manna Bảo Lộc

Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm B           Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu luôn đối xử bao dung quảng đại với tất cả mọi người, nhưng lại rất nghiêm khắc với những kẻ làm gương mù gương xấu cho người khác. Lắng nghe Lời Chúa dạy, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu xin:   Từ …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 25 TN B & Tết Trung Thu

Chúa Nhật 25 Thường Niên – 23.09.18 Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Kitô đến trần gian để phục vụ và hy sinh mạng sống để cho con người được sống. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin : Khiêm tốn phục vụ là đặc điểm nổi bật của Hội Thánh. Xin Chúa cho …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 25 TN B & Tết Trung Thu – Manna Bảo Lộc

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN – NĂM B Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã dạy: “Ai muốn làm lớn, hãy trở nên như tôi tớ của mọi người”. Thế giới hôm nay rất cần những người đứng đầu như Đức Giêsu – nghĩa là phục vụ trong khiêm hạ. Vậy chúng ta hãy cùng dâng lên Ngài những …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 24 TN B

Chúa Nhật 24 Thường Niên – 16.09.18 Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Kitô mời gọi chúng ta bước theo Chúa trên con đường qua đau khổ để bước vào vinh quang. Tin tưởng vào Chúa luôn đồng hành, chúng ta cùng dâng lời cầu xin : Đời sống nào cũng có những đau khổ thử thách. Xin …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 24 TN B – Manna Bảo Lộc

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN – NĂM B   Anh chị em thân mến, Nói tin Chúa thôi vẫn chưa đủ, mà niềm tin đó phải được thể hiện bằng hành động. Việc khó khăn nhất của chúng ta là từ bỏ ý riêng, vác thập giá đi theo con đường Chúa đã dọn sẵn. Đó là điều kiện để …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 23 TN B

Chúa Nhật 23 Thường Niên B – 09.09.18 Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương nhân loại, người muốn chữa lành mọi bệnh tật xác hồn của con người, để họ được sống hạnh phúc. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin : Hội Thánh thay mặt Chúa ở trần gian.Xin …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 23 TN B – Manna Bảo Lộc

Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm B Anh chị em thân mến, Bệnh tật thể xác là nỗi khổ của con người, nhưng bệnh tật về tâm hồn không chỉ giết chết chính mình mà còn làm khổ tha nhân. Xã hội hôm nay vẫn còn đầy dẫy những con người câm điếc trước công lý và sự thật. Trong tâm tình sốt sắng, chúng ta …

xem thêm