Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 23 TN B

Chúa Nhật 23 Thường Niên B – 09.09.18 Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương nhân loại, người muốn chữa lành mọi bệnh tật xác hồn của con người, để họ được sống hạnh phúc. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin : Hội Thánh thay mặt Chúa ở trần gian.Xin …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 23 TN B – Manna Bảo Lộc

Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm B Anh chị em thân mến, Bệnh tật thể xác là nỗi khổ của con người, nhưng bệnh tật về tâm hồn không chỉ giết chết chính mình mà còn làm khổ tha nhân. Xã hội hôm nay vẫn còn đầy dẫy những con người câm điếc trước công lý và sự thật. Trong tâm tình sốt sắng, chúng ta …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 22 TN B

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 22 TN B – 02.09.18 Chủ tế :  Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa. Chỉ một mình Người mới có Lời ban phúc trường sinh. Với tâm tình mến yêu Lời Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin : Hội Thánh có sứ mạng khuyên dạy con cái …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 22 TN B – Manna Bảo Lộc

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – NĂM B  Anh chị em thân mến, Sống đạo không chỉ là đi đọc kinh xem lễ, làm một số việc đạo đức và tuân giữ giới răn một cách rập khuôn, màu mè theo hình thức. Nhưng sống đạo là cư xử bác ái chân thành, xuất phát từ trong tâm hồn mỗi …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 21 TN B (new)

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – 26.08.18 Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha chung của hết thảy mọi người và hằng yêu thương chăm sóc chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ và yêu mến, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin: “Thầy mới có lời ban sự sống đời đời”. Xin Chúa cho …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 21 TN B – Manna Bảo Lộc

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN – NĂM B   Anh chị em thân mến, Giữa một thế giới đang đổi thay không ngừng, người Kitô hữu chúng ta nhiều khi cũng không sống đúng với ơn gọi của mình, để trở nên những môn đệ trung thành của Chúa, chúng ta hãy thành khẩn dâng lời cầu xin:   Đức …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 20 TN B – Manna Bảo Lộc

  Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm B   Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã hiến dâng thân mình để cho con người được sống và sống dồi dào. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta hãy sốt sắng dâng lên Ngài những lời nguyện xin:   Đức Khôn Ngoan đã mời gọi con người đến dự …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 20 TN B

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN LỜI NGUYỆN CHUNG Chủ tế : Anh chị em thân mến, đời sống con người có nhiều thứ đói khát, nhưng chỉ có Chúa mới làm no thỏa những khát vọng của con người. Với lòng khao khát được nên một với Chúa Giêsu, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin : Bí tích Thánh Thể …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Manna Bảo Lộc

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời                                                   Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu không muốn thân xác tinh tuyền của Đức Maria phải chịu mục nát trong mồ, nên đã ban cho Mẹ đặc ân …

xem thêm