Thông Báo Của TGM Cần Thơ Về Phòng Chống Covid-19

print
THÔNG BÁO MỚI CỦA TÒA GIÁM MỤC CT