Học Kinh Thánh

Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 21 Thường niên (năm B) – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 21 Thường niên (năm B) Lời Chúa: Ga 6,54a.60-69 [54a] Khi nghe Ðức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”. [60] Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” [61] Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên – Năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên – Năm B Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J   Lời Chúa: (Ga 6,51-58) 51 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. 52 Người Do-thái liền tranh …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 19 Thường niên -B

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 19 Thường niên -B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Ga 6,41-51 41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 18 Thường niên – Năm B Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

    Phần 1: Phần 2: Phần 3: Lời Chúa: (Ga 6,24-35) 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? ” 26 Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo …

xem thêm

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Matthêu -Dẫn nhập & Chương 1- 4 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

Dẫn nhập và Chương 01 Chương 01 và dẫn nhập More presentations from Nguyen Dien   Chương 2:   Mt chuong 02   More presentations from Nguyen Dien   Chương 3: Mt chuong 03    More presentations from Nguyen Dien   Chương 4: Mt chuong 04 More presentations from Nguyen Dien

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 17 Thường niên -B

 Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 17 Thường niên -B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu Lời Chúa: (Ga 6,1-15)   Lễ Vượt Qua – Diễn từ về bánh trường sinh. Đức Giêsu hoá bánh ra nhiều.  (Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Lc 9,10-17) 1Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tbêria. 2Có đông đảo dân chúng …

xem thêm

Chú Giải Tin Mừng Marcô 6,7-8,26 – Lm Carolo

GIAI ĐOẠN 3 TỪ LÚC SAI PHÁI NHÓM 12 ĐẾN LỜI TUYÊN XƯNG CỦA PHÊRÔ (6,7-8,26) – Trong giai đoạn 1 (1,14-3,12), Đức Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ hãy theo Ngài. Tiếp đó dù bị các luật sư và biệt phái chống đối, Ngài đã hé cho dân chúng Galilê thấy vài khía cạnh của mầu nhiệm về …

xem thêm

Chú Giải Tin Mừng Marcô 3,13-6,6 – Lm Carolo

GIAI ĐOẠN 2 TỪ LÚC LẬP NHÓM 12 ĐẾN LÚC PHÁI HỌ ĐI TRUYỀN GIÁO (3,13 – 6,6)             Đức Giêsu tiếp tục qua những hành động của mình gợi lên câu hỏi “Ông này là ai?”, ba chuỗi sự việc đã đặt ra câu hỏi ấy:        * Chuối thứ I (3,13-15) cho thấy Đức Giêsu muốn lập một …

xem thêm