Mục Vụ Thiếu Nhi

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Tổ chức cho trẻ em chơi:

Tổ chức cho trẻ em chơi: Sự thường trẻ em đánh giá người lớn theo cách thức họ quan tâm đến những gì các em vui thích. Nên bạn phải thiệt tình quan tâm đến việc vui chơi của các em. Bạn cũng nên coi việc đó là quan trọng nữa, vì nhờ đó uy thế và ảnh hưởng của …

xem thêm

Thơ PÂ CN Thứ II Mùa Vọng Năm C

Thơ PÂ CN Thứ II Mùa Vọng Năm C Lc 3, 1-6    Sám Hối                         Từ trong rừng vắng hô vang                 Tiếng kêu sám hối rộn ràng đó đây                         Quanh co uốn lại cho ngay                 Nơi cao bạt xuống lấp đầy hố sâu                         Gồ ghề san phẳng đi nào                 Dọn đường Chúa đến cất …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C WCT: BBT mới nhận được một tập thơ PÂCN của Cố Lm Pet. Trương Điệu, sáng tác cho thiếu nhi khi Ngài làm cha sở Họ Thới Lai.Vì thế từ Mùa Vọng năm nay chúng tôi sẽ đăng thêm trong mục Thơ PÂCN những bài thơ của vị “Linh Mục …

xem thêm

Thơ PÂ CN 34 Thường Niên Năm B

Nước Sự Thật Nước tôi chẳng thuộc thế gian Vì tôi đã chẳng binh đao hô hào Lệnh cho quân đột nhập vào Hy sinh chiến đấu hết lòng vì tôi   Tôi sinh ra ở trên đời Chỉ nhằm mục đích này thôi rõ ràng Đem Sự Thật xuống trần gian Ai yêu sự thật sẵn sàng theo tôi. …

xem thêm

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Thuật nói với trẻ em

Thuật nói với trẻ em Nói với trẻ em phải đơn sơ, không tìm văn chương lợi khẩu. Từ ngữ của trẻ em rất hạn hữu, nên chỉ dùng từ ngữ các em có thể hiểu được. Gặp từ ngữ mới lạ, phải giải thích. Phải sống động. Thay vì đổi giọng nói: nói bằng nét mặt, bằng cử điệu …

xem thêm

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Tập các em cầu nguyện

Tập các em cầu nguyện Sứ mạng của bạn là đưa các em đến với Chúa. Đối với các em nếu Chúa mới chỉ là một ý tưởng lờ mờ, hoặc chỉ là một người xa lạ, thì kể là bạn chưa làm được bao nhiêu việc. Phải làm cho các em nhận thấy Chúa là người bạn cao quý. …

xem thêm

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois – Thuật chỉ huy

Dạy Em Ngoan Đạo Abbé G. Courtois Thuật chỉ huy “Không vì nhu cầu có chỉ huy mà người lãnh đạo được sáng giá, song là cách thức ông điều hành công việc” (Foch). Nếu chỉ huy chỉ là ra lệnh thì vai trò của chỉ huy không khó. Làm cho lệnh được tuân hành, đó là mấu chốt của …

xem thêm