Mục Vụ Thiếu Nhi

Thơ Phúc Âm CN Lễ Mân Côi: Sứ Thần Truyền Tin

Sứ Thần Truyền Tin Ma ri a hãy vui lên Vì nay Đức Chúa ở bên đời bà Con trai bà sẽ sinh ra Và bà sẽ đặt tên là Giê-Su Ngài nên cao trọng lạ lùng Là con chính Đấng oai hùng quyền uy  Tôi đây thân phận nữ tỳ Xin ngài thực hiện những gì truyền ban Hoa …

xem thêm

Vui Học Giáo Lý Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Vui Học Giáo Lý Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Hỏi – Thưa Gb. Nguyễn Thái Hùng     Giáo Hội Việt Nam hiện diện trên mảnh đất Lạc Hồng non năm trăm năm (1533). Từ khai sinh đến trưởng thành, Giáo Hội có một bề dày lịch sử phong phú.  Có lúc ánh sáng chen lẫn bóng tối, có …

xem thêm

Muốn Làm Lớn

Muốn Làm Lớn Hễ ai muốn đứng hàng đầu Hãy hạ mình xuống đứng sau mọi người Tinh thần phục vụ mọi nơi Quan tâm săn sóc đến người chung quanh   Hễ ai đón một trẻ em Vì danh Thầy, cũng xem như đón Thầy Còn ai đón tiếp Thầy đây Thật là đón chính Cha Thầy chẳng sai. …

xem thêm

Ai Muốn Theo Ta

Ai Muốn Theo Ta Những ai còn muốn theo tôi Vác cây thập giá tội đời mình đi Ai liều mạng sống một khi Vì tôi và cũng vì Tin Mừng này   Họ là những kẻ lòng ngay Giữ được mang sống từ này về sau Phê Rô nói tưởng đang mơ   Thật Thầy là Đức Ki Tô …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 23 TN B: Chúa Chữa Người Câm Điếc

Chúa Chữa Người Câm Điếc Người ta đem đến cho Ngài Một người câm điếc từ ngày mới sinh Xin Ngài thương xót tội tình Ra tay cứu chữa cực hình quá lâu   Ngước lên trời khấn nguyện cầu Ngài ban lệnh hãy tức thì mở ra Người tàn tật được khỏi ngay   Còn người chứng kiến vui …

xem thêm