Cầu Nguyện ĐHY FX Xavier Thuận

Cầu Nguyện – Bài 79: Thế Nào Là Một Vị Thánh? – ĐHY Phanxicô

Bài 79: Thế Nào Là Một Vị Thánh? Muốn làm thánh phải có nhân đức can đảm cách phi thường, được chứng minh bằng phép lạ, mới được phong thánh. Nhưng đó là việc của các nhà chuyên môn, của Tòa thánh. Phận con hèn mọn, chỉ mong hiểu cách đơn sơ, để theo gương các ngài. Con thích câu …

xem thêm

Bài 78: Thành Công Đẹp Nhất Của Một Cuộc Đời Là Sự Thánh Thiện

Bài 78: Thành Công Đẹp Nhất Của Một Cuộc Đời Là Sự Thánh Thiện   Theo người đời, thành công là đạt được: – Quyền thế, nhưng người thánh thiện được sự toàn năng của Chúa trong mỗi con người. – Của cải, nhưng người thánh được những hồng ân của Đáng Tạo Hóa. – Cấp bằng, nhưng người thánh …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 77: Tình Yêu Đứng Vững Nhờ Sự Thật… – ĐHY Phanxicô

Bài 77: Tình Yêu Đứng Vững Nhờ Sự Thật, Và Sự Thật Là Lòng Thương Xót Không có sự thật làm sao tình yêu đứng vững được? Với tình thương, con nhìn anh em con với con mắt của Chúa. Không phải con. Chúa nhìn ạnh em khác con, Chúa khuyết điểm quá khứ của họ, Đồng thời Chúa thành …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 76: Làm Thế Nào Để Thành Một Vị Thánh – ĐHY Phanxicô

Bài 76: Làm Thế Nào Để Thành Một Vị Thánh Lạy Chúa, con tội lỗi, dốt nát, Nhưng Chúa dạy con phải nên thánh như “Cha của con trên trời”. Con muốn tìm trọng tâm, căn bản, cốt yếu, con cầu xin Chúa cho con biết cách đơn sơ, làm thế nào để thành một vị thánh? Mới nghe câu …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 75: Nếu…, Vâng… Nhưng mà… – ĐHY Phanxicô

Bài 75: Nếu…, Vâng… Nhưng mà…,Cách nào?… Tại sao?…   Can chi không? Không can gì cả, nếu con ở trong Chúa là con ở trong trung tâm, tất cả mọi sự luân chuyển quanh mặt trời ấy. Con gặp tất cả trong Chúa. Nhưng ngược lại, nếu con bật ra khỏi trung tâm, con mất tất cả. Vậy tại …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 74: Trong Sáng Để Biểu Lộ Sứ Điệp Chúa Giêsu – ĐHY Phanxicô

Bài 74: Trong Sáng Để Biểu Lộ Sứ Điệp Chúa Giêsu Chúa Giêsu nói: “Khốn cho các ngươi, những người thông luật… các ngươi cầm chìa khó sự khôn ngoan, các ngươi không vào nước trời mà cũng không cho người khác vào” (Lc 11,52).   Chúa Giêsu muốn cảnh giác con, đừng có thao túng sự thật của Chúa. …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 73: Làm Thế Nào Để Hiệp Nhất Với Nhau? – ĐHY Phanxicô

Bài 73: Làm Thế Nào Để Hiệp Nhất Với Nhau?   Mỗi người mỗi cá tính, rất khó hợp nhất, nhưng khó chứ không phải không thể được, nếu không thể hiệp nhất thì Chúa Giêsu đã không cầu nguyện: “Xin Cha cho chúng nên một” (Ga 17.11). Quan trọng nhất là con phải tin Chúa và bất đầu. Tay …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 72: Sự Thinh Lặng Của Mẹ – ĐHY Phanxicô

Bài 72: Sự Thinh Lặng Của Mẹ Mẹ là Mẹ Ngôi Lời, Mẹ hạnh phúc hơn cả mọi người. Vì Mẹ được nói Ngôi Lời, Mẹ lại là Nữ Vương các thánh tông đồ, Mẹ nhắc lại lời Chúa Giêsu cho các tông đò, Vì vậy Mẹ phải nói. Nhưng đồng thời Mẹ là Mẹ của thinh lặng nội tâm. …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 71: Sứ Mạng Của Ta Trong Phút Hiện Tại – ĐHY Phanxicô

Bài 71: Sứ Mạng Của Ta Trong Phút Hiện Tại Đáng Gía Tất Cả Sinh Lực, Tất Cả Mạng Sống Của Ta Chúa trao cho con một sứ mạng. Mà sứ mạng nào cũng do lòng yêu thương vô hạn, Chúa tin con, nên con chia sẻ gánh nặng của Chúa. Sứ mạng nào cũng tùy sự đáp ứng của con …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 70: Bởi Phép Chúa Thánh Thần – ĐHY Phanxicô

Bài 70: Bởi Phép Chúa Thánh Thần   Chúa Thánh Thần đã chiếm hữu Mẹ cách trọn vẹn, Ngài ở trong Mẹ, sống với Mẹ. Thực hiện trong Mẹ Maria tác phẩm của Ngài lớn nhất trong lịch sử: Ngôi lời nhập thể. Chúa Thánh Thần hành động hoàn toàn tự do trong Mẹ. Vì Mẹ là sở hữu riêng …

xem thêm