Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm A Tuần Bát nhật Phục Sinh là tám ngày, từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật thứ hai Phục Sinh, theo cách người ta vẫn tính. Hôm nay, Chúa Giêsu Phục Sinh lại hiện đến với các Tông đồ lần thứ hai tại Phòng Trên (Ga 20,26-29). Trong thời …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh, Năm A Ý nghĩa của Lễ Phục Sinh: Phục Sinh là lễ quan trọng nhất, là lễ của mọi lễ, là Chúa nhật của các Chúa nhật trong cử hành của Hội Thánh vì mang nhiều ý nghĩa sâu xa: 1) Chúa Kitô Phục Sinh là nền tảng cho đức tin của …

xem thêm

Tìm Hiểu Bài Thương Khó Theo Thánh Gioan

CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN (Ga 18 -19) Tin mừng Gioan được trình bày một cách đặc biệt về văn phong cũng như về nội dung, và rất khác biệt với các Tin mừng Nhất lãm. Các nhà chú giải Kinh Thánh từ lâu đã cho rằng Gioan sử dụng một hình thức kĩ thuật …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá, Năm A NGƯỜI BẰNG LÒNG CHỊU CHẾT TRÊN CÂY THẬP TỰ (Pl 2,8) Hội Thánh cử hành Chúa nhật thứ sáu Mùa Chay cũng là Chúa nhật Lễ Lá và Chúa nhật Thương Khó. Đây là thời gian cao điểm của cả năm Phụng vụ, chúng ta được mời gọi để tưởng …

xem thêm

Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Mátthêu

Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Mátthêu 26,1 – 27,66 Xuyên suốt Tin mừng của mình, Mátthêu theo sát mạch truyện của nguồn chính là Marcô nhưng vẫn tô điểm thêm cho câu chuyện Chúa Giêsu với các chủ đề và những nét riêng trong Tin mừng của ngài. Điều tương tự cũng đúng với trình thuật …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm A “THẦY LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” Các bài đọc Lời Chúa hôm nay liên kết với nhau một cách chặt chẽ vì đều nói đến sự tái sinh vào đời sống mới. Bài đọc 1 trích từ sách ngôn sứ Êdêkien tiếp tục thị kiến về …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm A 

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm A  “THẦY LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN” Chủ nhật thứ bốn Mùa Chay theo truyền thống được gọi là “Chúa nhật Laetare”, xuất phát từ tiếng La tinh Hãy vui mừng! (Hãy vui lên!). Đó là lời mở đầu của Ca nhập lễ Thánh lễ hôm nay, trích từ Isaia …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm A  Chúa Kitô Nước Hằng Sống   Các bài đọc Tin mừng năm A, sau các trình thuật về sự cám dỗ và hiển dung, vốn vẫn theo truyền thống vào hai Chúa nhật đầu tiên. Các Chúa nhật kế tiếp trích từ Tin mừng Gioan, trình bày ý nghĩa …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm A Hãy Vâng Nghe Lời Người Mục đích của các bài đọc Mùa Chay là giúp chúng ta chuẩn bị cử hành lễ Phục Sinh. Các bài đọc Cựu Ước tập trung vào lịch sử cứu độ như là tiền đề của tiến trình chuẩn bị ấy, và theo ý …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A  XIN TẠO CHO CON MỘT TẤM LÒNG TRONG TRẮNG Các bài đọc của Chúa nhật đầu tiên hôm nay xuất hiện như một dạo khúc mở đầu cho toàn bộ Mùa Chay. Nó giúp chúng ta bước vào một hành trình hoán cải gồm hai chiều kích: đó là …

xem thêm