Mục Vụ Thiếu Nhi

Ai Muốn Theo Ta

Ai Muốn Theo Ta Những ai còn muốn theo tôi Vác cây thập giá tội đời mình đi Ai liều mạng sống một khi Vì tôi và cũng vì Tin Mừng này   Họ là những kẻ lòng ngay Giữ được mang sống từ này về sau Phê Rô nói tưởng đang mơ   Thật Thầy là Đức Ki Tô …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 23 TN B: Chúa Chữa Người Câm Điếc

Chúa Chữa Người Câm Điếc Người ta đem đến cho Ngài Một người câm điếc từ ngày mới sinh Xin Ngài thương xót tội tình Ra tay cứu chữa cực hình quá lâu   Ngước lên trời khấn nguyện cầu Ngài ban lệnh hãy tức thì mở ra Người tàn tật được khỏi ngay   Còn người chứng kiến vui …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 22 TN B: Trong Và Ngoài

Trong Và Ngoài Mọi người hãy lắng nghe tôi Những điều xấu chẳng từ nơi ngoài vào Vì điều xuất phát trong đầu Hay trong tâm mới thành điều xấu xa   Nảy sinh ý muốn gian tà Ngoại tình trộm cắp tham lam giết người Các ông thờ Chúa, miệng môi Còn trong lòng lại than ôi… giả hình. …

xem thêm

Bỏ Thầy con biết theo ai

Bỏ Thầy con biết theo ai Bỏ Thầy con biết theo ai Vì Thầy mới có Lời ban đời đời Bỏ Thầy con bước cô đơn Lang thang lữ khách biết đâu đường về   Con tin, nhận biết, lắng nghe Lời Thầy chỉ lối đưa về nẻo ngay Con tuyên xưng kể từ nay Chính Thầy là Đấng con …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 20 TN B: Thịt Máu Chúa

Thịt Máu Chúa Con người sẽ sống đời đời Nếu ăn thịt, uống máu tôi thân này Thịt tôi là thật của ăn Máu tôi của uống tháng ngày gian nan      Bánh này đây xuống trần gian Từ Cha tôi Đấng vinh quang muôn đời Như tôi được sống trong Cha Ai ăn tôi, sống thật là trong …

xem thêm

Làm sao giải thích Bảy Bí Tích cho trẻ em?

Làm sao giải thích Bảy Bí Tích cho trẻ em? Đã bao giờ bạn phải giải thích bảy Phép Bí Tích cho con em nhà mình chưa? Bạn có thấy mình bị thiếu chất liệu về chương trình Giáo lý của Giáo Hội không? Hay những chất liệu ấy đôi khi có hơi phức tạp đối với bạn? Đừng lo …

xem thêm