Mục Vụ Thiếu Nhi

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 5 Phục Sinh A

THẦY ĐI  Thầy đi dọn chỗ các con Chớ nên xao xuyến mỏi mòn lòng tin Thầy đâu làm việc tự mình Biết thầy cũng biết tâm tình Chúa Cha Thầy ban sự sống bao la Đường đi chân lý thiết tha gọi mời. Lm Phêrô  Trương Điệu   VINH DANH CHA  “Con nay làm vẻ vang Cha Con làm …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 4 Phục Sinh

Chiên Tôi                 Chiên tôi nghe tiếng của tôi         Bên nhau quấn quýt có đôi có đàn                 Dồi dào sự sống ta ban         Không ai cướp được khỏi đoàn chiên tôi                 Mặc ai lòng bạc như vôi         Phần con chiên nhỏ núi đồi theo cha. Lm Phêrô  Trương Điệu Mục Tử “Chúa là mục tử …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 3 Phục Sinh

Đồng Hành                  Trên đường khách lạ chen vào         Âu lo chia sẻ đổi trao tâm tình                 Giêsu cắt nghĩa Thánh Kinh         Kitô đau khổ tự mình Phục Sinh                 Khi Người bẻ bánh biến hình         Emmau giã biệt đăng trình Gialiêm. Lm Phêrô  Trương Điệu   Lời Bình An “Hai ông môn đệ buồn rầu …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 2 Phục Sinh

TÔMA Cửa nhà đóng kín mà lo Giêsu hiện đến gọi to chúc lành Tôma run sợ mặt xanh Xưng Thầy là Chúa tan tành nghi nan Tông đồ vui sướng bình an Những ai không thấy vô vàn phúc thiêng. Lm Phêrô  Trương Điệu     ĐỨC TIN “Tôma thấy Chúa mới tin Còn ta có phúc gấp nghìn …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Phục Sinh

    CHÚA GIÊSU PHỤC SINH                  Mau mau chạy báo Phêrô         Xác thầy bị cướp cửa mồ mở toang                 Thì ra cứu Chúa vinh quang         Dây băng xếp gọn khăn quàng kề bên                 Gioan môn đệ giấu tên         Ông tin vì thấy vững vàng tuyên xưng. Lm Phêrô  Trương Điệu CHẠY ĐUA “Viếng mộ Chúa …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

Hoan Hô  Tại sao các bác mở dây Vì Chúa cần đến rồi đây vào thành Dọc đường môn đệ đồng thanh Lối đi trải áo đồng hành cung nghinh Nếu mà dân chúng làm thinh Thì loài gỗ đá linh đình hô vang. Lm Phêrô  Trương Điệu    Người Tôi Trung Như người tôi tớ chung tình Giêsu vác …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

Phục Sinh Lazarô  Maria vẫn ngồi nhà Thay quyền gia trưởng Matta trình thầy Lazarô hãy ra đây Tay chân còn bó như vầy mới tin Bốn ngày xác chết đã sình Giêsu quyền phép phục sinh bằng lời. Lm Phêrô  Trương Điệu   Sống Lại “La-gia-rô chết bốn ngày Được Người cứu sống khỏi tay tử thần Tội con …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

Người Mù  Họ liền dẫn độ người mù Biệt phái tra hỏi lu bù lý do Chính tôi mắt sáng Ngài cho Vì Ngài là Chúa vòng vo làm gì Tôi tin Ngài thật tiên tri Sấp mình thờ lạy thực thi lời Ngài. Lm Phêrô  Trương Điệu  Mắt Đức Tin  “Người mù từ thuở mới sinh Được Người cho …

xem thêm